گردانی که در تمام دنیا بدنبال مبارزه با اسرائیل است

در اولین روز آغاز فعالیت این گردان های ویژه، آنها اقدام به انجام ده عملیات همزمان کردند که همه آنها پایگاه ها و مراکز اسرائیلی را در طول نوار مرزی جنوب لبنان به اجرا گذاشتند. همچنین عملیات تصرف پایگاه "البیاضه" را اجرا کردند.

حزب الله این "گردان های ویژه" را از دستگاه و ساختار سازمانی خود دور نگه داشت، اما اقدام به ارائه کمک هایی به آن کرد تا بتواند عملیات های نظامی و امنیتی مورد نظر خود را در مناطق اشغالی لبنان به اجرا بگذارد. به این ترتیب "گردان های مقاومت حزب الله" مجموعه عملیات های نظامی را به اجرا گذاشتند که شماری از مراکز و پایگاه های دشمن صهیونیستی و مزدورانش در جنوب لبنان را هدف می گرفت.

همچنین این گردان های مقاومت در طول عملیات هایی که به اجرا گذاشتند، شهدایی را به ویژه طی جنگ آزادی بخش جنوب لبنان تقدیم مقاومت کردند. همانگونه که دارای عملیات های کیفی و دقیق نظامی نیز بودند که منتهی به تصرف و یا حمله به برخی از پایگاه ها و نقاط شد.

طی تجاوز رژیم صهیونیستی در ژوئیه 2006 میلادی "گردان های مقاومت" نیز در کنار دیگر نیروهای مقاومت حزب الله پای به عرصه گذاشتند و توانایی و قدرت چشمگیر خود در انجام عملیات های نظامی را به رخ همه و نه تنها رژیم صهیونیستی کشیدند، به ویژه آنکه این گردان ها به مثابه نیروی ذخیره مقاومت عمل می کردند.

اما از جمله مهمترین ستون های این گردان ها را "حاج عماد مغنیه" تشکیل می داد که در آن زمان فرمانده نظامی حزب الله نیز به شمار می آمد و در عملیات های این گردان ها برای مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی در ژوئیه 2006 مشارکت داشت، اما این موضوع را آن زمان مخفی و مکتوم نگه داشت و تنها به بیان اینکه تحت نام مقاومت در نبردها علیه رژیم صهیونیستی مشارکت دارد، اکتفا کرد.

 

در سال 2008 میلادی "گردان های ویژه" حزب الله به دفاع از مقاومت در نبردهای هفتم می در بیروت کردند و پس از آن عملیات هایی را در مناطق مختلف لبنان از جمله در "صیدا" انجام دادند و درگیری هایی با "احمد الاسیر" داشتند. این درحالی است که صیدا از جمله مناطق تحت نفوذ و سیطره این گردان ها به شمار می آمد که در آن حدود 5 هزار رزمنده داشت و پس از آغاز بحران سوریه و ملحق شدن آنها به نبردهای مقابله با گروه های سلفی جهادی شماری از آنها به شهادت نیز رسیدند.

پس از آن اتهامات بسیاری به "گردان های ویژه" حزب الله درباره مشارکت با ارتش لبنان در نبردهای اخیر ارتش این کشور علیه جماعت شیخ احمد الاسیر در صیدا وارد شد که هیچ یک از آنها قابل اثبات نبودند، چون تلاش می شد، از آنها بهره برداری تبلیغاتی علیه حزب الله شود و حزب الله به مشارکت در نبردهای طایفه ای متهم می شد، این درحالی است که حتی اگر هم حضوری از عناصر این گردان ها در کنار ارتش لبنان مشاهده می شد، نیز جای اشکال یا تعجب نداشت، چراکه اعضای این گردان ها در صیدا همه از فرزندان و اهالی شهر صیدا و نه از عناصر حزب الله بودند.

/ 1 نظر / 15 بازدید

این گردان دشمنی درلباس دوسته