جوابیه حزب الله : برچسب افراطی‌گری بر پیشانی انقلابیون

باید اندیشید که چه شده که باید نائب خلف امام مان روح الله روحیه انقلابی گری مردم مان را به مسئولان این کشور و من جوان نسل سومی یادآور شود . تا از هپروت تهاجم فرهنگی و رسانه ای بیرون بیاییم و در یابیم که هشت سال با همین روحیه انقلابی توانسته ایم جلوی دیو خود ساخته غربی ایستاده گی کنیم و ما پیروز نبرد و جنگ سختی بودیم ؛ که کمتر کارشناس نظامی و استراتژیکی در تحلیلهایش روزنه ی امیدی را ، برای پیروزی ملت ما پیش بینی می کرد .

وما خوشحال و سرمست از پیروزی هایی بودیم که بیشترین سهمش نصیب ملت ما بود . ملتی که فرزندانش را به وادی معرکه ای فرستاد تا پیش بینی امامش خمینی کبیر را به رخ عالم و سلطنت طلبان بی درد بکشد تا احیای جمله ای از رهبرش باشد ، آری سربازان حضرت روح الله همان طفلان در گهواره سال 42 بودند و مردان سالهای 58 تا 67 و باید گفت مردانی که تا کنون پای آرمانهای او ایستاده اند و منتظر لحظه ای که حضرت خامنه ای لب تر کند ومرگ برای ایشان احلی من العسل شود ، وارثان همان مجاهدان مخلصی هستند که در این غربت دنیوی نگذاشتند حرف امامشان بر روی زمین بماند .

دشمن کارش دشمنی است و او خوب می دانست ، که اگر این مردان در گهواره سال 42 زنده باشند . دیگر جایی در میان امت های اسلامی ندارند لذا با توسل به ارباب خود شیطان و سرسپردگان ابلیس رانده شده دست به داسی بردند ، که وظیفه اش درو کردن غنچه های انقلابی ملت ایران بود و به انحطاط کشاندن انقلابیون ، حذف فیزیکی و کشتن روحیه ی انقلابی آنها بود و برای نیل به این اهداف مجددا با اتکای به حربه های شیطانی خود ، نفوذی هایی برای این ملت در میان صفوف انقلابی جای داده تا در زمان مورد نظر انتقام خود را از انقلابیون گرفته و مانع تشعشع انقلاب خمینی و عرضه آن به دنیا گردند .

بنابراین استکبار جهانی برای برخورد و به انزاوا کشاندن فرزندان انقلابی امام روح الله متوسل به مستمسک های گوناگونی شد که می توان از قبیل :

1-       حذف فیزیکی : بهترین گزینه برای حذف انقلابیون دو آتیشه و معتقد به مبانی اصلی یک انقلاب اسلامی همین برنامه است لذا دشمن برای سد کردن امواج آزادی خواهی اسلامی و رشد روحیه ی اسلامی در بدو تولد انقلاب اسلامی ایران جنگی را بر ملت ما تحمیل کرد که چیزی جز درو کردن فرزندان انقلابی ملت ما در پی نداشت ، از دست دادن فرزندان انقلابی اماممان روح الله داغی بود که قلب نازنین او را آزرد و سالهای بعد در غیاب این فرزندان انقلابی خلاء وجودشان در حوادث کودتا گونه مشهود شد . ترور هم یکی از همین ابزار آلات حذف نخبگان انقلابی بود که باعث نفوذ عناصر وطن فروش با عناوین ملی ،مذهبی و مجاهدین ، پیکار و بعدها تحت نام ها و عنواین گمراه کننده ای مثل جبهه مشارکت ، دفتر تحکیم وحدت ، دوم خرداد و ... شد .

 

2-       ترور فرهنگی : دیگر برنامه دشمنان و ایادی وابسته آنها برای مهجور کردن فرزندان انقلابی امام روح الله ترور  فرهنگی و شخصیتی آنها بود و این  در دستور کار تمامی نشریات ، روزنامه ها ، سایت ها ودیگر ابزار اطلاع رسانی و عمومی قرار گرفت و درست بعد تیر 76 ما شاهد یک نوع هجمه سنگین علیه انقلابیون بودیم که در کمتر روزنامه ای بود که با لفظ تندروها و یا افراطیون صاحبان اصیل انقلاب را خطاب قرار ندهند .

هر فرد و یا افرادی که موضع گیری انقلابی در برابر اقدامات خودسرانه و وطن فروشانه حضرات اصلاح طلب  داشتند را با یک چوب زدند و تحقیر کردند ، بسیج را شبه نظامیان بی خرد خواندند و حزب الله را تندروهای افراطی و این تخریب ها و ترورهای فرهنگی آنان حتی در کلام و رفتار مدیران اصولگرا هم دیده می شد .

این اصل سرلوحه کارهای سینمایی و تلویزیونی ما شد تا متدین را امل و بیسواد و یا بعضا متحجر و تسبیح به دست نشان داده ، کسی که شخصیتش اصیل نیست و همچنین فردی بوده که جنگ به راه انداخته و عاشق پس رفتگرایی و ارتجاع دینی و مادی است ، و از آن سو هرکه عاشق غرب بوده دارای روحی لطیف و انسان دوستانه است .

 

3-       تغییر ذائقه انقلابی گری انقلابیون : حال پس از سپری کردن پروسه ای 34ساله باید اندیشید که چرا غربگرایی افتخار شده است و انقلابی گری مغضوب علیهم ..! این تضاد از کجا سرچشمه گرفته است .؟ غیر از این است که انقلابیون ما درگیر مسائل روزمره شده اند و اندیشه انقلابی گری هایشان پوسیده است ، چرا که اوج و عروج خودشان را در بردگی و گردن کج کردن در برابر شیاطینی می دانند که خمینی کبیر با هیبتش آنها را خبر از فنا شدن می داد و جنگ و مقابله با آنها را امری واجب تا آنجاییکه شعار جنگ ، جنگ تارفع فتنه از عالم را سرداده و ما را خطاب قرار داد تا پشت به دشمن نکنیم و فرمود اگر من می بودم ناو آمریکا را می زدم ..!

چه کسی بود پشت به جبهه کرد .؟ ملت ما که نبود ..! خیر ملت ما ایستاد ..! آنهایی که بعد 8 سال آمدند پشت کردند کسانی که یک گلوله به سوی دشمن شلیک نکردند آنها بودند که پشت کردند ، همان ها بودند که با افکار مرتجعانه خودشان انقلابی های ما را استحاله کردند ..! همانها بودند با منورالفکر دانستن خود هم خیانت به انقلاب خمینی کردند و هم مردم ایران ..! آنها نه دینداری درست هستند و نه هم وطن پرستی حقیقی .! آنها جرثومه ای از ابزارآلات دشمن هستند که هدفشان چیزی جزء بردگی و به زیر منت بردن ملت بزرگ ایران نیست .

4-       حذف افکار انقلابی : آن روزی که آن جرثومه متعفن از به موزه فرستادن افکار اماممان خمینی کبیر (ره) خبر داد ، این فشل بودن  و بی تفاوت بودن انقلابیون ما که در راس امور بودند برای من جوان انقلابی درد آور تر بود تا حرف مفت آن یابوی غربگرا ، یکی نبود که بگوید عموجان ترمز.! به کجا چنین شتابان .! مطمئنا یقین دارم که این فرد و نشخوار کنندگان پس از او یا جاهلان احمقی هستند که خود و وجدانهایشان را به عناوینی همچون منورالفکر بودن و اندیشمند بودن فروخته اند و یا هم مزدورانی هستند که خود فروشی شان گوش فلک را کر کرده است .

کسانیکه جنگ شان نه تنها با فرستادگان او بوده بلکه در دشمنی با خود خدا هم ابایی نداشتند که با او نیز به دشمنی بپردازند و این عروسکهای احمق همچون عروسک خیمه شب بازی افسارهایشان به دست دشمنان خداست و آنها هستند که از اینها تعریف می کنند و اینها همچون سگانی وفادار برای اربابهایشان دم تکان می دهند .

این حمقاء هیچ گاه ندیدند که اگر ایدئولوژی انقلاب اسلامی با گزافه گویی و خیانت های شما خاموش شدنی بود چگونه است که در بیخ گوش اسرائیل ملعون حزب الله و مردمی قرار دارند که افتخارشان این است که رهبر و ایدئولوژیست شان خمینی کبیر است .؟ یا نگاهی به پاکستان بیاندازند تا شاید پرده های غفلت از چشمانشان فرو افتد و اینک جهان اسلام نمایشگاه برتری ایدئولوژی خمینی کبیر و فرزند و پدر امت اسلامی حضرت امام خامنه ای است ..!    

 

 

 

لذاهمان دشمنان انقلابیون دهه 60 که دستشان به خون آنها آغشته بود امروز هم دستانشان در پس پرده ای از نفاق برای به عزلت کشاندن انقلابیون جوانی است که وفادار به آرمانهای امام و شهدا و در یک کلام اسلام است قابل دیدن است و ما فرزندان این دوره از انقلاب اسلامی با فراست و هوشیاری کامل بر سر کمینی نشسته ایم که خداوند بشارتش را داده است ***وان ربک لبلمرصاد ... *** ما سربازان رهبری هستیم که نه سازش می کنیم و نه هم با سازشکاران هم سفره می شویم ، ما دیپلمات نبوده و نیستیم تا با کلید کدخدامنشی حیثیت مان و شرفمان را وانهیم و همچون جوانان کوفه پشت به علی (ع) کنیم و تنها رجز بخوانیم و در کمینگاه عاشورا حسین (ع) را تنها بگذاریم ..! آری ما همه انقلابی هستیم .

 

***{خاتمی در جدید تریت افاضات خود گفته : اصولگرایان هنوز در شوک انتخابات ریاست جمهوری هستند ، آنها مانند مارهایی که در زمستان بخواب می روند به خواب رفته اند ما باید قبل از اینکه آفتاب به آنها بخورد در خواب بر سر آنها ضربه نهایی را وارد نماییم..! }  ***

 

گویا حضرات قبول ندارند که ما همیشه بیدارانی بوده ایم که اگر پای ارزش های اماممان و شهدایمان پیش کشیده شود ، همان رجز خوانهای حماسه نهم دی می شویم و اگر رهبرمان و اماممان خامنه ای اشاره ای فرماید زندگی را همچون پیاله ای زهرگونه به کامشان می ریزیم ، ما وارثان متوسلیان هستیم و رزمنده ای برای همت و ارادههایمان همچون باکری است گرچه همچون برونسی استاد بنایی باشیم ..!

شعار ما مرگ بر اسرائیل است و در این راه با حزب الله هم گام هستیم و تحت فرماندهی سپاه انقلابی مان ، با رهبر انقلابی مان در برابر شما ها که بماند در برابر اربابان غربی ، صهیونیستی تان خواهیم ایستاد و پرچم اسلام را با همان نگاه امام راحلمان خمینی کبیر در انتهای افق برخواهیم افراشت ، تا نسل شیاطین و اعوان و انصارشان را از زمین برچینیم .

 

حال برچسب هایی از این دست (تند روها ، افراطیون و..)  نه تنها سد راهمان نخواهد شد که بماند دلیلی بر پایداری ما خواهد بود چرا که امام خامنه ای (مدظله العالی ) فرمودند : آنگاه که دشمن از شما تعریف کرد باید احساس خطر کنید که چه کرده اید که دارد او از شما تعریف می کند .! لذا ما به دشمنی شما ایمان آورده ایم .! و خوب می دانیم در کدام سنگر قرار داریم .! پس بگویید هرچه از عقده هایتان می خواهید بگویید .

و بدانید ما همان حزب الله ی هستیم که پشت به دشمن نکرده و در راهمان ثابت هستیم و بر عهدمان با خمینی کبیر و نائب برحقش پایداریم و از لشگر دشمنان چه داخلی و چه خارجی هراسی نداریم و نخواهیم گذاشت ارزشها و انقلاب اماممان خمینی کبیر به دست فراموشی سپرده شود .

 

پ.ن: مطلب فوق را ردی بر اظهار نظر دوست عزیزم جناب قربانژاد نوشته ام تا بتواند مرز میان حق و باطل را از نگاه یک جوان حزب اللهی درک کند تا در پستوی ذهنیتی که در پس افکار خامش نهفته است و او را دچار سرگردانی کرده ، چراغی باشد برای هدایت و بصیرت هرچه بیشتر او ، تا در کنار زشتی ها زیبایی ها را هم ببیند و تنها به نیمه خالی لیوان نگاه نکرده و موجب قضاوتی نا عادلانه و نا آگاهانه قرار نگیرد  ...

وهمچنین تشکر می کنم از جناب حجه الاسلام تابعی برای ایجاد فضای روشنگرانه و مفید که گرد وغبار از آینه ی تمام نما و صاف و بی پیرایه حزب الله گرفتند و اذهان عموم طلاب را با بصیرت بجا و خردمندانه خودشان راهنمایی کردند .

                                                                       والعاقبه للمتقین         (ع. م) 

/ 0 نظر / 17 بازدید