افول یک وکیل الدوله

کافی بود از سخنان نماینده‌ای بوی طرفداری از دولت به مشام برسد تا علی مطهری (و بعد از آن رسانه‌های هم‌نظر با وی) آن نماینده را با نام وکیل الدوله بخوانند و به زعم خویش تحقیرش کنند.
با روی کار آمدن دولت یازدهم، ورق برای مخترع عبارت «وکیل الدوله» برگشت و علی آقای مطهری خود شد یک پا وکیل الدوله و خیاطی که قبای وکیل الدوله‌گی را به تن نمایندگان می‌دوخت، خود در کوزه افتاد! 

اما آنچه در ماجرای عدم رای اعتماد مجلس به دانش آشتیانی بعنوان وزیر علوم پیشنهادی رخ داد، ثابت کرد که علی مطهری دیگر حتی یک وکیل الدوله با اعتبار و موجه هم نیست. کسی که قرار بود حمایتش از وزیر پیشنهادی تغییری در نسبت آرای موافق و مخالف نمایندگان ایجاد کند (و حتما با همین امید هم بجای یکی از موافقان سخن گفت) یکی از ناکامان صحن علنی بهارستان بود.
در یکی دو روز گذشته رسانه‌های همسو با دولت با ذوق و شوق فراوان خبر دفاع مطهری از وزیر پیشنهادی را منتشر کردند و چنان از قول او نوشتند که «از دانش دفاع خواهم کرد» که گویی ناجی دولت پا به میدان گذاشته و معادلات را تغییر خواهد داد. دامنه این ذوق زدگی حتی به شبکه‌های اجتماعی هم رسیده بود و طرفداران دولت از این وعده مطهری به وجد آمده بودند! اما آنچه در روز رای‌گیری انتظار علی مطهری و وزیر پیشنهادی را می‌کشید چیز دیگری بود.

70 رای موافق تنها حاصل «دفاع مطهری از وزیر علوم» شد تا مشخص شود که منجی دولت در مجلس، یک وکیل الدوله ی افول کرده است؛ وکیل الدوله‌ای که هنوز به روزهای اوج نرسیده، باید خود را برای خداحافظی آماده کند چون دفاع تمام قد او از دولت باعث شد تا کف رای دولت در مجلس به پایین‌ترین میزان خود برسد. البته از این بگذریم که مطهری بعد از اعلام خبر دفاع خود از دانش آشتیانی اعلام کرده بود که «فضا به نفع وزیر پیشنهادی در حال تغییر است»!
علی مطهری این روزها دیگر حتی در قامت یک وکیل الدوله هم اثربخش نیست و ظاهراً برای آنکه همچنان سوژه داغ رسانه‌ها باقی بماند چاره‌ای جز زدنِ حرف‌های شاذ درباره حصر و فتنه و... نخواهد داشت. 

انصاف داشته باشید و حق بدهید که این سرنوشت دردناکی است برای کسی که روزگاری برای منکوب کردن نمایندگان مخالفش واژه وکیل الدوله را جعل کرد و این روزها خود یک وکیل الدوله اعتبار از دست داده است.

/ 0 نظر / 28 بازدید