ورود روسپی‌های ترک به خط جهاد زنا در سوریه ..!

بر اساس گزارش الخبر، بعد از اینکه سفر شورشیان سوری به خارج از این کشور برای مرخصی و تمتع جنسی منع شده، تعداد زیادی از این گروه‌ها و فرماندهان میدانی آنها اعتراض کرده و خواستار حل مشکلات جنسی شورشیان شده‌اند.

در همین راستا یکی از افسران ارتش آزاد به نام "أ.س." که ارتباط قوی با دستگاه جاسوسی ترکیه دارد، به این کشور سفر کرده و در یکی از شهرهای معروف آن نشستی را با مدیر یکی از شبکه های روسپی گری در کافه‌های ترکیه داشته است. این شبکه بیش از 150 روسپی در اختیار دارد.

در این نشست دو طرف توافق کردند که برای مرحله اول 33 روسپی به مدت یک ماه به سوریه اعزام شوند و به صورت متناوب این زنان تغییر کنند، ‌البته نرخ فعالیت‌های جنسی این روسپی‌ها در سوریه بسیار بیشتر از ترکیه است تا آنها تشویق به حضور در این کشور شوند. قرار است برای هر فعالیت جنسی از این روسپی‌ها بین 200 تا 500 دلار هزینه شود، البته نیمی از این مبلغ به مدیر این مرکز تعلق خواهد گرفت.

بر اساس این گزارش این افسران ارتش آزاد مبلغ 20 هزار دلار به عنوان پیش پرداخت به مدیر این مرکز داده و قرار است همین مقدار نیز بعد از مرحله یک ماهه اول پرداخت شود.

بعد از این توافق افسر ارتش آزاد با عناصر جاسوسی ترکیه به توافق رسیده که این دختران را وارد سوریه کند، وی 5 هزار دلار نیز بابت این اقدام به سازمان جاسوسی ترکیه پرداخت کرده است و این دختران به این ترتیب وارد سوریه شده و بین فرماندهان گروه‌ها تقسیم شده‌اند.
/ 1 نظر / 15 بازدید
هادی

سلفی گری تاريخ : جمعه بیست و دوم شهریور 1392 90 - با نگاهی به جریانات سلفی گری در تاریخ اسلام از آغاز تا به امروز که دوباره عود کرده است آشکارا رگ و ریشه های پنهان و آشکار نژادپرستی ها را درمی یابیم که در لباس سنت گرائی و تشرع و وسواس های عقیدتی مخفی شده است و دم از ناب گرائی می زند. براستی چه شباهت حیرت آوری وجود دارد بین نژادپرستی بنی اسرائیلی و نژادپرستی عربی! پس نباید از اتحاد عملی و پنهان و آشکار بین صهیونیزم و سلفی گری خیلی تعجب کرد. این اتحادی در ماهیت است و نه اعتقاد! از همین رو می توان اتحاد پس پرده بین نژادپرستی آریایی هیتلری و صهیونیزم را در جریان جنگ جهانی دوم هم دریافت. و امروز شاهد معاد و میعاد همه نژادپرستان اقوام بشری در جهان هستیم : نژادپرستی انگلیسی و نژادپرستی عربی و نژادپرستی بنی اسرائیلی و ... با نگاهی به اتحاد اعراب و مخصوصاً عربستان سعودی یا اسرائیل و آنگلوساکسونها در بریتانیا و آمریکا، این میعاد آشکارست. این ظهور ... از کتاب " معاد " استاد علی اکبر خانجانی دانلود