/ 3 نظر / 15 بازدید
waha

وهـــا دلنوشت های بربادرفته... منتظر حضور شما هستیم. www.waha.ir

یک دوست

از کرامات شیخ ما این است / وعده را داد و گفت سنگین است / این کلیدی که شیخ آورده / به گمانم ز کشور چین است / وعده هایی که می دهد حسنک / خیمه شب بازی دروغین است / بخشش حق ملت ایران / شاهکار خواص بی دین است / گر بگویی ز رانت خواری شان / غیر اخلاقی است و توهین است / حاصل کار قبلی حضرات / امر تعلیق و صلح ننگین است / آن امیر کبیر دیگر رفت / مجمع مصلحت خودش فین است / این گزارش نبود تهمت بود / نام آن افترا و توهین است / هر کسی دل به غرب می بندد / پشت او جایگاه خورجین است ! /

تغییراتی که احمدی نژادتودوسال انجام داد اصحاب کهف توسیصدسال ندیدن