آیا سلامتِ ایمانِ روسای جمهور، از سلمان و ابوذر(ره) بیشتر است؟

چندی پیش حسن روحانی در ادامه اظهارنظرهای ناخوشایندش! سخنی گفت که قلب علاقمندان به صحابه ی عالیقدر پیامبر اکرم (ص) را میلرزاند.

وی در «همایش ملی ارتقای سلامت اداری» گفت :

((اگر سرمایه، سایت، روزنامه، خبرگزاری، توپ و امکانات نظامی و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود، ابوذر و سلمان هم که باشد، فاسد می شود.))

اکنون دوسوال از جناب رئیس جمهور داریم،

سوال اول : آیا سلامت ایمانِ رئیس جمهور اسلامی ایران (فارغ از اینکه حسن روحانی باشد یا محمود احمدی نژاد) تضمین شده تر از صحابی عالیقدر حضرت رسول (ص) است؟

سوال دوم : آیا برای تطبیق معیارهای فسادزای مورد اشاره، نهادی بهتر از نهاد ریاست جمهوری وجود دارد؟

تطبیق میدهیم تا بدانیم «یک رئیس جمهور» چقدر در خطر فاسد شدن است :

سرمایه : نهاد ریاست جمهوری، اختیار مدیریت هزینه ی تمام بودجه کشور را دارد.

روزنامه : نهاد ریاست جمهوری، روزنامه دولتی ایران را در اختیار دارد.

خبرگزاری : نهاد ریاست جمهوری، خبرگزاری ایرنا را در اختیار دارد.

توپ و امکانات نظامی : نهاد ریاست جمهوری، نیروی عظیم ناجا را (با تمام تسلیحات نظامی و انتظامی اش) به واسطه وزارت کشور در اختیار دارد.

دیگر مظاهر قدرت : بانک مرکزی، وزارت نفت، وزارت خارجه، وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، وزارت اقتصاد، بیمه مرکزی، خزانه داری کل، وزارت مخابرات ،وزارت نیرو، شورای عالی امنیت ملی و .. در اختیار نهاد ریاست جمهوری است.

بنابراین ....

/ 0 نظر / 35 بازدید