خطاب به فرزندان ژنتیکی حضرت روح الله

هان ای خمینی زادگانی که در قید حیاتید.

قاطبه ی شما برای ما ملت ایران محترمید.

ما دلمان می خواهد رنگ و بوی آن «اسطوره رهبر» را از شما حس کنیم.

ما می خواهیم.

لکن، این بسته به خود شماست که رفتارتان، منش تان، وزن کلامتان، مدل افکارتان به آن یگانه ی قرن بیستم شبیه باشد یا نباشد.

ما ملت ایران،

تنها و تنها از تمامی کسانی که خون آن نازنین را در رگ دارند یک چیز می خواهیم :

اگر نمی توانید در سایز مشی حضرت روح الله ظاهر شوید، دست از کوچک سازی سایز شخصیت خمینی کبیر بردارید./ 0 نظر / 21 بازدید