مبادا نامحرمان به دامان انقلابیون چنگ بزنند

حال پس از گذشت هشت سال اینک کسانیکه تا دیروز قلم فرسایی می کردند که نیروهای ارزشی توان و فکر لازم را جهت ارائه راهکارهای لازم راندارند باید بنشینند و ببینند که با این فرصتی که دولت کنونی در اختیار این عده ی معدود گذاشته نتیجه چه خواهد بود ؟ چرا که به قول شهید بزرگوار چمران ، مرد و نامرد در میدان جنگ شناخته می شود ..! شما آقایان بزرگوار کی فرصتی در اختیار نیروهای حزب اللهی قرار دادید که مدام از ناتوانی این جوانان دم زدید و هرجا که نشستید جو منورالفکر بودنتان گرفت و خواستید خود را زیرک نشان دهید ولی این دلیلی بر حماقت درونیتان بود .

اما حزب الله ...مواظب باشد درست همان کسانیکه تا دیروز تبر برداشته و قصد ریشه کن کردن جبهه مقاومت ارزشی تان را داشتند ، حال بر همان دست سربی دستکشی چرمی پوشیده و در هر کوی و برزنی سینه چاک می کنند که ما بودیم از شما حمایت می کردیم و یار صدیق و وفادارتان بودیم .

ما هرگز خاطره تلخ دستگیری عده ای از جوانان حزب الله را فراموش نخواهیم کرد که تنها جرمشان مخالفت با عنصر منحرف دولتی بود که به آن عشق می ورزیدند ، ما هرگز فراموش نخواهیم کرد که بهانه های واهی باعث هجمه فکری برای یک خانواده متدین را چندین روز به چالش کشاند ، هرچند حزب الله با قاطعیت پای این عنصر مرکزیش ایستاد و بدخواهان نتوانستد آن پروسه ی نابودی جریان ارزشی را ادامه دهند ولی اینک زمان ..زمان انتقام نیست ..! اینک زمان رصد کردن است و ما همچنان در کمین خواهیم نشست وان ربک لبلمرصاد...

کفتار صفتانی که تا دیروز برای خود شیرینی هر کار وقیحانه ای را انجام دادند ، چه شده است که به یک چشم برهم زدنی ارادت خاصی به حزب الله پیدا کرده اند ..؟ تغییر دولت خیلی ها را عوض کرده ، واقعا این تغییر دولت یک معجزه است معجزه ای که باطن افراد را به نمایشگاهی بدل می کند که هر انسان با فراستی را شگفت زده می کند .

ما خیلی وقت است که دوست و دشمن را شناخته ایم ... محرم و نامحرم را شناخته ایم ..! لذا توصیه می کنم به دوستان و اعضای شورای مرکزی حزب الله خراسان جنوبی  هرکسی که تا دیروز دشمنی ورزیده در آینده هم دشمنی خواهد ورزید !حواسمان باشد که هرکس دامانمان را گرفت و التماس دعا داشت شاید دوست نباشد و عاقل دوبار از یک سوراخ گزیده نمی شود ، با آرزوی موفقیت برای مدیران حزب الله ...  

 

/ 0 نظر / 14 بازدید